Regulamin użytkownika

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym firmy Koch 4 CAR Anna Romaniuk, zwaną dalej Nabywcą lub Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

1.1. Właścicielem Sklepu Internetowego Koch chemie 24(znajdującego się pod domeną www.kochchemie24.pl) jest Anna Romaniuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Koch4Car Anna Romaniuk 83-110 Tczew Boya żeleńskiego 9 nip ,,,, regon.........- zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej „Właścicielem”.

Konto Bank MIllenium:

83 1160 2202 0000 0003 3370 8798

oddział sprzedaży wysyłkowej mieści się przy ul. Norwida 37 Tczew

Tel . +48 601 958 105

 

2. PRZEDMIOT TRANSAKCJI I CENY

2.1. Przedmiotem transakcji w Sklepie Internetowym Koch 4 Car są produkty wymienione na stronie www.kochchemie24.pl w chwili składania zamówienia.

2.2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają ustawowy podatek VAT.

2.3. W przypadku zakupu towaru, ceną wiążącą jest cena produktu obowiązująca w momencie składania zamówienia. Wszelkie zmiany ceny produktu po złożeniu zamówienia nie wpływają na warunki zawartej transakcji sprzedaży.

2.4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.

Zamówienia w Sklepie Internetowym Koch4Carmożna dokonać w następujący sposób:

3.2. Online, korzystając z formularza zamówień, który dostępny jest na stronach sklepu, podając dokładne dane osobowe, adres dostawy oraz NIP (gdy wymagana jest faktura VAT). Zamówienia tą drogą można składać 24 godziny na dobę na stronie internetowej www.kochchemie24.pl

3.3. Pocztą elektroniczną na info@kochchemie24.pl o każdej porze, podając nazwę oraz ilość towaru oraz dokładne dane osobowe, dane do wysyłki, ewentualnie NIP gdy wymagana jest faktura VAT.

3.4. Telefonicznie pod numerem +48 601 958 105 lub faxem +58 333 43 24, podając nazwę i ilość towaru oraz dokładne dane osobowe dane do wysyłki, ewentualnie NIP gdy wymagana jest faktura VAT. Zamówienia telefoniczne i faksowe mogą być składane w godzinach pracy Biura Sprzedaży Wysyłkowej, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. Biuro Sprzedaży Wysyłkowej Koch4Carnie funkcjonuje w soboty i niedziele oraz święta.

Uwaga: Dokładne dane osobowe powinny zawierać: imię i nazwisko Zamawiającego oraz adres Odbiorcy przesyłki, dokładne dane dotyczące nazwy produktu wraz z wielkością opakowania, dokładne dane dotyczące ilości sztuk zamawianego preparatu, numer telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adres e-mail.

3.4. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane. Wszelkie wykryte próby wyłudzenia towaru, bądź działanie na szkodę Właścicielapoprzez podanie błędnych danych mogą być podstawą zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. W przypadku braku kompletnych danych niezbędnych do wysyłki, złożone zamówienie nie będzie realizowane, a ewentualne dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

4.2. Sklep Wysyłkowy zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.

4.3. Zakupione i dostarczone towary są szczelnie zapakowane i posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.

4.4. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura sprzedaży wysyłkowej. Przesyłki nie są realizowane i dostarczane w soboty i niedziele oraz święta.

4.5. Zamówienia są realizowane tego samego dnia jeśli wpłynęło ono do godz. 12.00 bądź następnego dnia roboczego gdy dotarły do nas po godz. 12.00

4.6. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych (przeciętnie 1-5 dni) w przypadku zamówień dostarczanych na terenie Polski od momentu telefonicznego potwierdzenia zamówienia/zaksięgowania wpłaty, lub od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji w przypadku płatności on-line w tym także płatnością przy pomocy karty kredytowej i zależy od tego czy zamówiony towar jest aktualnie w magazynie. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy wysyłka określonych pozycji zamówienia nie jest możliwa w określonym terminie, składający zamówienie zostanie o tym poinformowany e-mailem lub telefonicznie.

4.7. Sklep Internetowy Koch4Car na życzenie wystawia faktury VAT. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia w polu Komentarza do Zamówienia oraz podać numer NIP.

5. FORMY PŁATNOŚCI

5 .1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

Płatność kurierowi za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

Płatność gotówką lub kartą przy osobistym odbiorze.

Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank Millenium

83 1160 2202 0000 0003 3370 8798

5.4. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką u kuriera lub przelewem na konto bankowe sklepu. Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy kurierskiej .

 

6. RACHUNKI I FAKTURY

6.1. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w formie Paragonu Imiennego lub Faktury VAT.

 

7. PRZESYŁKA i DOSTAWA

7.1. Dostawa towarów zamawianych w Sklepie Wysyłkowego realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost.

7.3. Termin realizacji zamówienia w przypadku dostawy kurierem InPost zajmuje do 48h.

7.4. Kosztami przesyłki obciążany jest zamawiający. Koszty wysyłki traktowane są jako opłata manipulacyjna a określa je cennik firmy kurierskiej InPost.

7.5. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym, pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7.6. Istnieje możliwość osobistego odbioru złożonego zamówienia w siedzibie sprzedaży wysyłkowej firmy Tczew, ul. Norwida 37 Pn.-Pt.: 8:00:00-17:00, Sobota: 08:00-13:00).

7.7. Do każdej przesyłki załączony jest rachunek (lub wystawiona na życzenie faktura VAT) stanowiąca dowód księgowy transakcji zakupu. Dokument taki obejmuje koszty zamówionych produktów i koszty przesyłki. W przypadku niezgodności danych widniejących na fakturze (dane osobowe, kwoty zakupu czy inne), prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu Koch4Cartelefonicznie bądź mailowo.

7.8. Potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE skutkuje przesłaniem zamówienia do Biura Obsługi Klienta. Jest to moment, w którym Klient wiąże się ze sklepem umową kupna-sprzedaży.

 

8. REKLAMACJA, WYMIANA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROTY

Reklamacja

8.1. Prosimy, aby w miarę możliwości sprawdzali Państwo stan przesyłki przy jej odbiorze, zwracając uwagę, czy nie jest uszkodzona z zewnątrz. Jeżeli stwierdzą Państwo takie uszkodzenie, zalecamy zażądanie sporządzenia protokołu opisującego stan przesyłki i okoliczności powstania szkody.

W przypadku, gdy otrzymali Państwo produkt wadliwy bardzo prosimy o:

- wysłanie informacji mailowej na adres wpisz adres e-mail pisząc w tytule e-maila "REKLAMACJA", a w treści opisując czego dotyczy,

 

9 . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Właściciela. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Przeczytaj pełny tekst polityki prywatności prowadzonej przez Właściciela.

Dane osobowe Użytkownika będą powierzane przez Właściciela, w szczególności:

a. Sprzedawcy

b. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Klientowi zakupiony w Sklepie towar:

c. podmiotom świadczącym usługi hostingu Sklepu:

9.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają Państwo prawo do zażądania dostępu do Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz możliwości ich aktualizacji, korekty, usunięcia lub zablokowania, a także do zażądania, abyśmy zaprzestali dalszego wykorzystywania Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych procedur ochrony prywatności lub niniejszej polityki prywatności, chęci skorzystania z Państwa praw wymienionych powyżej czy innych praw, które mogą Państwu przysługiwać w związku z danymi osobowymi lub jeśli mają Państwo inne pytania czy wnioski, prosimy o kontakt pod adresem info@kochchemie24.pl . Mogą Państwo skontaktować się z nami również drogą pocztową, pisząc na adres: Koch4Car Anna Romaniuk 83-110 Tczew Boya Żeleńskiego 9.

9.3. Pomimo tego że zawsze jesteśmy do Państwa usług, nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą zeszłych kontaktów lub transakcji. Na przykład mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące Państwa poprzednich zakupów dla celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale należy pamiętać, że odmowa ich podania oznacza, że niektóre towary i usługi będą dla Państwa niedostępne.

9.4.Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będą one niezbędne w celu wykonania naszych obowiązków w ramach świadczenia Państwu usług sprzedaży oraz w celu zachowania zgodności z przepisami prawa.

 

10. INNE INFORMACJE

10.1. Oferta ważna jest tylko na terenie Polski.

10.2. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem oraz zawartością oferty na sklepie www.kochchemie24.pl o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

10.3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed właściwym sądem powszechnym.

10.4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.kochchemie24.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

10.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29.11.2017.